Protectia datelor personale

Cine este SimpliQ

SimpliQ Tech SRL, persoana juridica de drept roman, constituita si functionand in baza legilor din Romania, cu sediul social in Cluj-Napoca, str. Nicolae Titulescu nr. 10, ap. 57, Jud. Cluj, Romania, este inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J12/2057/2009, si are cod de inregistrare fiscala RO26167410, denumita in continuare SimpliQ.

Categori de date personale prelucrate de SimpliQ

Date cu caracter personal sunt informatii referitoare la la o persoana fizica care poate fi identificata, direct sau indirect. SimpliQ prelucreaza urmatoarele categorii de date:

Ce inseamna prelucrarea datelor cu caracter personal?

Prelucrarea inseamna operatiuni cum sunt: colectarea, inregistrarea, organizarea, stocarea, modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, transmiterea, combinarea, blocarea, restrictionarea, stergerea, distrugerea, arhivarea datelor cu caracter personal etc.

In ce scopuri prelucreaza SimpliQ date cu caracter personal?

Este obligatorie pentru client comunicarea datelor? Care sunt consecintele in caz de refuz?

Prelucrarea datelor cu caracter personal solicitate de catre SimpliQ este obligatorie, cu exceptia cazului in care prelucrarea datelor se intemeiaza pe acordul Clientului (de ex: in caz de marketing sau care nu sunt necesare executarii unui contract sau indeplinirii unei obligatii legale), caz in care vei fi informat ca furnizarea datelor, respectiv a acordului este optionala. In celelalte cazuri, refuzul tau va determina imposibilitatea SimpliQ de a furniza servicii sau produse.

Transferul datelor catre terti

SimpliQ poate transfera datele personale catre urmatorii terti:

SimpliQ va asigura protectia datelor personale transmise catre terti, impunând termenii privind protecția datelor, la standardul solicitat de Legile privind Protecția Datelor; și își păstrează responsabilitatea pentru respectarea obligațiilor sau orice omisiune a tertilor.

Cat timp prelucram datele cu caracter personal?

In vederea realizarii scopurilor sus-mentionate, datele cu caracter personal vor fi prelucrate de catre SimpliQ pe tot parcursul relatiei contractuale si dupa finalizarea acesteia in vederea conformarii cu obligatiile legale aplicabile.

Securitatea datelor

SimpliQ va implementa și va păstra măsuri de securitate tehnică și organizațională corespunzătoare, pentru a proteja Datele cu caracter personal în fața Incidentelor de Securitate și pentru a păstra securitatea și confidențialitatea Datelor cu caracter personal, în conformitate cu standardele de securitate.

SimpliQ se va asigura că orice persoană care este autorizată de SimpliQ să prelucreze Date cu caracter personal (inclusiv angajații, agenții sau subcontractorii săi) va trebui să respecte obligația de confidențialitate corespunzătoare (fie că este vorba de o sarcină contractuală sau statutară).

În momentul în care vine la cunoștință despre un Incident de Securitate, SimpliQ îl va informa pe Client, fără vreo întârziere nejustificată, și îi va furniza informații în timp util cu privire la respectivul Incident de Securitate, îndată ce acesta îi este adus la cunoștință Clientului sau în funcție de cerințele rezonabile ale acestuia.

Drepturile persoanei vizate